Datum in kraj: 1774, februar 21., Gornji grad
Vsebina: Ljubljanski škof Janez Karel grof Herberstein potrjuje, da je Pavel Strnad plačal kupni šiling (30 gld kupnine) in s tem dobil kmetijo (hubo) kot kupnopravno lastnino.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 48,5 x 37,0 cm
Ohranjenost: dobra, na pregibih poškodovana
Pečat: pečat škofa na obrezanem papirju s podloženim voskom, rahlo elipsaste oblike
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave