Datum in kraj: 1955, maj 7., Ljubljana
Vsebina: MLO Ljubljana izstavlja odlok o razglasitvi Osnovne šole na Poljanah za Šolo narodnega heroja Toneta Tomšiča.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 67,0 x 38,0
Ohranjenost: nova
Pečat: sodni žig Ljubljane v obdobju 1945-1955
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave