Henrik, kralj češki in poljski, vojvoda koroški zapoveduje, da mora vsakdo, kdor kupi hišo v Ljubljani sodelovati z meščani pri plačevanju davkov in izvrševanju obveznih storitev. Kdor je s privilegijem davkov oproščen, mora vendar opravljati storitve. – Meščani smejo svoje denarne dolžnike in njihovo blago, kadar jih zatečejo v Ljubljani aretirati, če je dolg nesporen.

Orig. perg. v MALj; prepis iz 16. stol. v privil. knjigi Ljubljane, fol. 1 – 1′. /SI ZAL LJU 333-1/

Obj.: F. X. Richter v Klunovem Archiv f. Landesgeschichte des Herzogtums Krain, II. und III. Heft, Laibach 1854, str. 236-7, št. 2; Klun, Diplomatarium Carniolicum, str. 13, št. 1. /oba z napakami/; Komatar, Das städtische Archiv in Laibach v Jahresbericht ljublj. realke za 1903/4, str. 15-6, št. 1.
Prim.: Zwitter, Star. kranjska mesta in meščani, str. 39-40; S. Vilfan, Zgodovina neposrednih davkov in arestnega postopka v srednjeveški Ljubljani – Ob Henrikovem privilegiju iz l. 1320, Zgod. čas. VI-VII. /1952-1953/, str. 417-441.

Wir Heinrich von gots gnaden chunik ze Beheim vnd ze Polan hertzog in Chernden, graf ze Tyrol vnd ze Gœrtz, vogt der gotzhaeuser ze Aglay, ze Triende vnd ze Brixen. Tuen chunt an disem prief allen den die in sehent oder lesen hoerent daz wir wellen vnd gebieten daz fuerbaz nieman dhein haus chaufe in vnserr stat ze Laybach er diene dann dauon vns vnd der stat mit stewern mit wachen vnd mit allen andern sachen als ander vnser purger da tuent. Wer auch die sint die hantueste habent daz si der statstewer frey vnd ledich suellen sein, so wellen wir doch vnd schaffen daz endlichen daz si mit wachte vnd mit pezzerung an mauren an graben vnd an prukgen der stat helfen als ander vnser purger die der freyunge vmb die stewer nicht enhabent. Wir tuen auch die genade vnsern purgern von Laybach swer die sint die in gelten suellen und an laugen sint vnd nicht geltent daz si die selben vnd ir guet verpieten muegen in der stat ventz daz in vergolten werd oder ein recht von in dar vmb wideruare in der stat ze Laybach. Vnd daz daz also staete vnd vnzerbrochens beleibe geben wir in disen prief ze einem vrchuende versigelten mit vnserm hangenden insigel. Der ist geben ze Sterzingen do man zalt von Cristes gebuert dreuzehen hundert jar dar nach in dem zweinzigistem jar dez phintztags nach sande Jacobs tage.

/Od obešenega pečata ostal le perg. trak/

GZL III/1
Po originalu B. Otorepec

Opomba:
Objavljena v Božo Otorepec, Dragan Matić, Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320-1782), Transkripcije z regesti in komentarji, Ljubljana 1998, str. 15-16.

Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave