VOŠČILNICE POSLANE MESTU LJUBLJANA

V fondu Skupščina mesta Ljubljane, protokol so se ohranile voščilnice in čestitke, ki so jih mestu vsako leto pošiljali predsedniki, prijateljska mesta in drugi pomembni posamezniki ali ustanove. Navada, da si ob božičnih in novoletnih praznikih zaželimo srečo, je namreč že zelo stara, v 19. stoletje pa sega navada, da si voščila ob osebnih, verskih ali novoletnih praznikih pošljemo tudi v pisni obliki. Skupščina mesta Ljubljane je dobila veliko različnih vabil in voščil, vzorčno so ohranjena v fondu za obdobje od leta 1963 do 1989.

vosc_titovosc_tito1

Objavljamo novoletno voščilo predsednika Socialistične Federativne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, ki je mestu Ljubljana zaželel srečo tudi v letu 1977. Poleg pomembnih posameznikov so mestu voščila vsako leto pošiljala tudi pobratena mesta, kot so Chengdu, Karl Marx Stadt, Leverkusen, Pesaro in druga. Pobratena mesta takrat socialistične Ljubljane so bila predvsem mesta ali v socialističnih ali v sosednjih državah, torej na Kitajskem, v Italiji in drugod.

vosc_kitajska vosc_kitajska1

Poleg pobratenih mest so voščila pošiljali tudi posamezniki, ustanove ali skupine, ki so v tem času imele poseben pomen v političnem ali kulturnem življenju. V ilustracijo objavljamo voščilo Ribniškega okteta za leto 1981.

vosc_ribniski_oktet vosc_ribniski_oktet1

Tatjana Šenk
arhivska svetovalka

Viri in literatura:

SI_ZAL_LJU_595, Skupščina mesta Ljubljane, protokol

Prilagoditev pisave