Arhivalija meseca

Zgodovinski arhiv Ljubljana kot najstarejši regionalni arhiv v Republiki Sloveniji v letu 2018 praznuje 120-letnico delovanja. Arhivalija meseca bo zato v petem letu objavljanja zanimivega arhivskega gradiva v celoti posvečena omenjeni obletnici. V tem letu bomo izpostavili najpomembnejše arhivsko gradivo, ob tem pa boste lahko vsak mesec spoznali tudi po eno dekado iz bogate zgodovine delovanja našega arhiva.

Arhivalija meseca (september 2018)

Arhivalija meseca (september 2018)

Zgodovina arhiva – deveto desetletje : 1978–1988 Arhivsko gradivo vzgoje in izobraževanja Na strokovnem področju je konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih let v arhivu potekala obsežna valorizacija ustvarjalcev arhivskega gradiva. Opravljeni so bili številni...

več...
Arhivalija meseca (avgust 2018)

Arhivalija meseca (avgust 2018)

Zgodovina arhiva – osmo desetletje : 1968–1978 Reorganizacija, novo poimenovanje in novo vodstvo arhiva S prevzemom vodenja arhiva 1. februarja 1972 je dr. Jože Žontar začel z reorganizacijo, vzpostavljanjem mreže arhiva, zagotavljanjem ustreznih delovnih prostorov in...

več...
Arhivalija meseca (julij 2018)

Arhivalija meseca (julij 2018)

Zgodovina arhiva – sedmo desetletje : 1958–1968 Sergij Vilfan in Malefične svoboščine Ljubljančanov Ko je minevalo desetletje od smrti dr. Sergija Vilfana, je Zgodovinski arhiv Ljubljana v maju 2007 v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani in Slovensko akademijo...

več...
Arhivalija meseca (junij 2018)

Arhivalija meseca (junij 2018)

Zgodovina arhiva – šesto desetletje : 1948–1958 Sergij Vilfan in začetki arhivske fototeke Dr. Sergij Vilfan je v arhivu nastopil službo 1. decembra 1950. Najprej kot upravnik arhiva, kasneje pa je postal ravnatelj, ki je arhiv vodil več kot dvajset let. Arhiv je ob...

več...

Arhiv

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave