Strokovna usposabljanja

Zgodovinski  arhiv Ljubljana strokovno usposablja delavce na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in v skladu z določili Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

Naša ponudba obsega organizacijo seminarjev kot priprave na preizkus strokovne usposobljenosti ter delavnic, namenjenih tistim, ki ta preizkus že imajo in dopolnjujejo oziroma obnavljajo svoje strokovno znanje.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Dostopnost