Datum in kraj: 1360, februar 20., Gradec
Vsebina: Vojvoda Rudolf IV. ukazuje kranjskemu deželnemu glavarju, naj odpravi neobičajne ceste.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 32,3 x 13,6
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat vojvode Rudolfa IV., pritisnjen na hrbtu listine, skoraj popolnoma odpadel
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 17–18, št. 2; Otorepec, GZL III/3; Komatar, JB, str. 16, št. 3; Klun, DC, str. 16 , št. 4.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave