Datum in kraj: 1492, april 18., Linz
Vsebina: Cesar Friderik III. zapoveduje mestom in trgom, naj se drže pogodbe s stanovi, datirane 1492, marec 23., Ljubljana (glej št. 48).
Original ali kopija: istočasna kopija
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 22,0 x 29,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave: Otorepec, GZL IV/29; Komatar, JB, str. 36, št. 43 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave