Datum in kraj: 1503, avgust 14., s. l.
Vsebina: Kralj Maksimilijan I. naroča, naj tuji trgovci obvezno skladiščijo blago v Ljubljani za šest tednov, in odreja način prodaje blaga.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 43,3 x 38,5
Ohranjenost: _
Pečat: pečat kralja Maksimilijana I., pritisnjen na hrbet listine, delno okrušen
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 81–84, št. 27; Otorepec, GZL IV/39; Komatar, JB, str. 37, št. 47 (regest); Klun, DC, str. 54, št. 82.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave