Datum in kraj: s. d. (ok. 1500–1520)
Vsebina: Prior in konvent avguštinskega samostana pri sv. Jakobu v Ljubljani vidimirata listino, datirano 1463, december 30., Dunajsko Novo mesto, v kateri cesar Friderik podpira pri ljubljanski občini zgornjo prošnjo škofa Žige Lamberga.
Original ali kopija: kopija iz 16. stoletja
Snov: papir z vodnim  znakom
Velikost v cm, št. fol.: 21,0 x 31,5 (dva folija)
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave: Otorepec, GZL IV/72.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave