Seminar in preizkus strokovne usposobljenosti

Uslužbenci javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom, morajo opraviti preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu. Preizkus strokovne usposobljenosti lahko opravljajo tudi fizične osebe ali delavci pravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom v zasebni lasti.

Kot pripravo na preizkus strokovne usposobljenosti organiziramo strokovna usposabljanja v obliki enodnevnih seminarjev, na katerih kandidate seznanimo:

  • s slovensko javno arhivsko službo ter z dejavnostjo in pristojnostjo Zgodovinskega arhiva Ljubljana;
  • z arhivsko zakonodajo;
  • z upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom v fizični in digitalni obliki;
  • z materialnim varstvom dokumentarnega in arhivskega gradiva;
  • z odbiranjem arhivskega gradiva iz dokumentarnega in izročanjem gradiva arhivu;
  • z izločanjem in uničevanjem dokumentarnega gradiva;
  • z izbranimi temami iz informatike.

Aktualno: Seminarji so organizirani dne 13.2 in 15.2. Več: Priprave na preizkus strokovne usposobljenosti (seminar)

Prijava na seminar

Prijavnica za seminar

Kotizacija za seminar

Cena programa znaša 60 € za posameznega udeleženca.

Cena vključuje strokovno predavanje in gradivo v elektronski obliki.

Prijava na preizkus strokovne usposobljenosti

Preizkusi strokovne usposobljenosti se izvajajo na sedežu arhiva na naslovu Trdinova ulica 4, Ljubljana.

Prijavnica za preizkus

Cena preizkusa strokovne usposobljenosti

Cena preizkusa znaša 50 € za posameznega udeleženca.

Plačilo

Po opravljeni storitvi boste po izstavljenem računu nakazali zneske na transakcijski račun arhiva SI56 0110 0603 0375 185.

Informacije

Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko (01) 306 13 09 ali nam pošljite svoja vprašanja po e-pošti na naslov prijave@zal-lj.si.

 

Udeleženci seminarja za preizkus strokovne usposobljenosti gledajo predstavitveni pano
Predavateljica
Predavatelj
Udeleženci seminarja za preizkus strokovne usposobljenosti
Udeleženci seminarja za preizkus strokovne usposobljenosti gledajo predstavitveni pano
Ljubljana
Čitalnica
ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Ljubljani
Trdinova ulica 4, p. p. 1614
1001 Ljubljana
Sprejemna pisarna
ponedeljek: 8.00–14.00
sreda: 8.00–16.00
petek: 8.00–12.00
Čitalnica:
T: +386 (0)1 306 13 20Sprejemna pisarna:
T:+386 (0)1 306 13 17
+386 (0)1 306 13 03
F: +386 (0)1 426 43 03
E: sprejemna@zal-lj.si
Kranj
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek, petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8
4000 Kranj
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)4 280 59 00
F: +386 (0)4 202 44 48
E: zal.kra@zal-lj.si
Novo mesto
Čitalnica
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
torek,petek: 8.00–12.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1 (grad Grm)
8000 Novo mesto
Sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda: 8.00–14.00
petek: 8.00–12.00
T: +386 (0)7 394 22 40
F: +386 (0)7 394 22 48
E: zal.nme@zal-lj.si
Škofja Loka
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c
4220 Škofja Loka
   T: +386 (0)4 506 07 00
F: +386 (0)4 506 07 08
E: zal.skl@zal-lj.si
Idrija
Čitalnica in sprejemna pisarna
ponedeljek, sreda, četrtek: 8.00-13.00
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2
5280 Idrija
  T: +386 (0)5 372 22 70
F: +386 (0)5 372 22 71
E: zal.idr@zal-lj.si

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave