Zapisniki sej Mestnega ljudskega odbora Ljubljana, 1945–1955

Objavljeni so digitalizirani zapisniki sej Mestnega ljudskega odbora Ljubljana iz fonda Mestni ljudski odbor Ljubljana, predsedstvo (SI_ZAL_LJU/0465).

Uporabljene kratice in okrajšave:

AVNOJ – Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije, ČLO – četrtni ljudski odbor, ČNOO – četrtni narodnoosvobodilni odbor, IO – izvršni (izvršilni) odbor, KPJ – Komunistična partija Jugoslavije, KPS – Komunistična partija Slovenije, KUNI – Komisija za upravo narodne imovine, LRS – Ljudska republika Slovenija, MIO – mestni izvršni odbor, MLO – mestni ljudski odbor, MLOL – Mestni ljudski odbor Ljubljana, MNO – mestni narodni odbor, MNOO – mestni narodnoosvobodilni odbor, NOO – narodnoosvobodilni odbor, ObLO – občinski ljudski odbor, OF – Osvobodilna fronta, RLO – rajonski ljudski odbor, tov. – tovariš

Seje izvršnega odbora

1946
14. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 15. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 16. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 17. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 18. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 19. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 20. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 21. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 22. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 23. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 24. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 25. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 26. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 27. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 28. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 29. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 30. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 31. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 32. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 33. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 34. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 35. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 36. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 37. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 38. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 39. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 40. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 41. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 42. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 43. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 44. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 45. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 46. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 47. seja izvršnega odbora MLO Ljubljana Izredna seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 24.1.1946 Izredna seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 28.6.1946 Izredna seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 18.7.1946 Izredna seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 26.7.1946 Izredna seja izvršnega odbora MLO Ljubljana 4.11.1946 Seja kontrolne komisije MLO Ljubljana 13.6.1946

Seje skupščin

1954
20. skupne seje mestnega zbora MLOL 21. skupne seje mestnega zbora MLOL 22. skupne seje mestnega zbora MLOL 23. skupne seje mestnega zbora MLOL 24. skupne seje mestnega zbora MLOL 25. skupne seje mestnega zbora MLOL* (1) 25. skupne seje mestnega zbora MLOL* (2) 26. skupne seje mestnega zbora MLOL* (1) 26. skupne seje mestnega zbora MLOL* (2) 27. skupne seje mestnega zbora MLOL* (1) 27. skupne seje mestnega zbora MLOL* (2) 27. skupne seje mestnega zbora MLOL* (3) 27. skupne seje mestnega zbora MLOL* (4) 27. skupne seje mestnega zbora MLOL* (5) 27. skupne seje mestnega zbora MLOL* (6) 28. skupne seje mestnega zbora MLOL* (1) 28. skupne seje mestnega zbora MLOL* (2) 29. skupne seje mestnega zbora MLOL 30. skupne seje mestnega zbora MLOL 31. skupne seje mestnega zbora MLOL 32. skupne seje mestnega zbora MLOL 33. skupne seje mestnega zbora MLOL 34. skupne seje mestnega zbora MLOL 35. skupne seje mestnega zbora MLOL 36. skupne seje mestnega zbora MLOL 37. skupne seje mestnega zbora MLOL 38. skupne seje mestnega zbora MLOL 39. skupne seje mestnega zbora MLOL 40. skupne seje mestnega zbora MLOL 41. skupne seje mestnega zbora MLOL 42. skupne seje mestnega zbora MLOL* (1) 42. skupne seje mestnega zbora MLOL* (2) 42. skupne seje mestnega zbora MLOL* (3) 43. skupne seje mestnega zbora MLOL* (1) 43. skupne seje mestnega zbora MLOL* (2) 44. skupne seje mestnega zbora MLOL 45. skupne seje mestnega zbora MLOL 46. skupne seje mestnega zbora MLOL 47. skupne seje mestnega zbora MLOL 48. skupne seje mestnega zbora MLOL 49. skupne seje mestnega zbora MLOL 50. skupne seje mestnega zbora MLOL 51. skupne seje mestnega zbora MLOL

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave