Gradivo za zgodovino Ljubljane v srednjem veku IV (Božo Otorepec)

Četrti zvezek vsebuje regeste in prepise listin med letoma 1471 in 1521, ki jih hrani ljubljanska enota Zgodovinskega arhiva Ljubljana in se vsebinsko nanašajo na Ljubljano.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave